[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 079-081
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Eagle Sendromu
Üzeyir GÖK, Mücahit YILDIZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ELAZIĞ

Elonge stiloid proçes kraniofasiyal ve servikofasiyal bölgedeki çok sayıdaki ağrı nedenlerinden biridir. Elonge stiloid proçesin toplumdaki insidan %4 olarak belirtilmiş ve bunlarında %4 ünün semptomatik olduğu rapor edilmiştir. Stilohyoid kompleksin mineralizasyonu ve kalsifikasyonu genel populasyonda %2-4 oranında görülmektedir. Eagle sendromu kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülür ve 20-40 yaşları arasında görülme insidansını artar. Tedavisinde ekstenal veya intraoral yaklaşım ile uzun stiloid proçesler kısaltılır. Kliniğimizde intraoral yaklaşım ile opere ettiğimiz 5 vaka literatüre bilgisi ışığında sunulmuştur. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]