[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 4
Deneysel Araştırma
Halotan İle Oluşan Karaciğer Toksisitesinin Belirlenmesinde Paraoksonazın (PON 1) Yeri
Ömer Lütfi ERHAN, A. Belin ÖZER, Ferit GÜRSU, Fethi YILMAZ, Necati TİMURKAAN, Funda GÜLCÜ, Kenan GÜLBAYRAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Guillain-Barre: Klinik ve Prognostik Özellikler
Abdulkadir KOÇER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Serum Leptin Düzeylerinin Prostat Kanserli ve Benign Prostat Hiperplazili Hastalarda ve Sağlıklı Kontrollerde (Genç ve Yaşlı) Saptanması
Halit CANATAN, İhsan HALİFEOĞLU, M.Ferit GÜRSU, Arslan ARDIÇOĞLU, Dilnur DİNÇOĞLU, İbrahim BAKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Toksik Multinodüler Guatrlı Olgularda Homosistein Düzeyi ve Lipid Peroksidasyonu
Gürkan ÇIKIM, Gonca OZAN, Funda GÜLCÜ, Davut BAYKAN, M.Ferit GÜRSU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Behçet Hastalarında Trombotik ve Aterosklerotik Risk Faktörü Açısından Plazma Lipoprotein (a) Seviyeleri
Başak COŞKUN, Yunus SARAL, Ahmet GÖDEKMERDAN, Arzu ATASEVEN, Naci COŞKUN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

HİPERLİPİDEMİK HASTALARDA ATORVASTATİN TEDAVİSİNİN SERUM PARAOKSONAZ-1 DÜZEYİNE ETKİSİ
Yusuf ÖZKAN, Süleyman Serdar KOCA, Ferit GÜRSU, Ertuğrul SONKAYA, Orhan Kürşad POYRAZOĞLU, Emir DÖNDER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Artralji Yakınmalı Multiple Sklerosis Hastalarında Serum Human Parvovirus B19 Seropozitifliği
M.Said BERİLGEN, Serpil BULUT, Handan AKBULUT, Fatma KANSIZ, Ayhan KAMANLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Sturge Weber Sendromu ve Dirençli Epilepsi Nedeniyle Hemipleji Olmuş Bir Vakanın Rehabilitasyon Sonuçları
Nezire KÖSE, Mehmet Gürhan KARAKAYA, Saadet OTMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Postoperatif Gelişen Bronkoplevral Fistül
Ayşe MURAT, Akın Eraslan BALCI, Ferda ERSOY, Şeblem ÇETİNKAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Lupus Vulgaris Komplikasyonu: Skuamöz Hücreli Karsinom
Nusret AKPOLAT, A. Ferda DAĞLI, İhsan OKUR, İbrahim H. ÖZERCAN, Yasemin BULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Beta-ketotiyolaz Eksikliği: Vaka Sunumu
Yasin ŞAHİN, Derya AYDIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Soliter Koroid Pleksus Lipomu: BT ve MRG Bulguları
Hanefi YILDIRIM, Ayşe MURAT, Gökhan AKBAŞ, Erkin OĞUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Teşekkür
  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]