[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 1
Derleme
Environmental Contaminants and Human Health: The Health Effects of Persistent Toxic Substances
David O. CARPENTER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Araştırma
Leptin Tedavisi Yeni Doğan Rat İncebarsağında Hipoksi/Reoksijenasyon Hasarına Karşı Koruyucu mudur?
Keramettin Uğur ÖZKAN, Fatma İNANÇ, Metin KILINÇ, Çetin BORAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Atopik Dermatitli Hastalarda Total IgE Değerleri
Fulya İLHAN, Handan AKBULUT, Başak Kandi COŞKUN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Periorbital Yumuşak Dokuların Onarımı
Rüştü KÖSE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Minör Kafa Travmalı Hastalarda Serebral Hemodinamik Değişikliklerin Renkli Doppler Ultrasonografi ile İncelenmesi
Selami SERHATLIOĞLU, Hadi UYSAL, Özgür KOCAÖZ, Fatih S. EROL, Polat DURUKAN, Erkin OĞUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hayvanlara Bağlı Yaralanmalar
Mustafa YILDIZ, Polat DURUKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Morgagni Hernia Presented With Acute Gastric Obstruction and Mediastinal Shift
Şeyda ÖRS KAYA, Faruk AYTEKİN, Şerife Tuba LİMAN, Koray TEKİN, Baki YAĞCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Atipik Göğüs Ağrısı ve Torakal Disk Herniasyonu: Olgu Sunumu
Arzu KAYA, Salih ÖZGÖÇMEN, Mahmut SAİTOĞLU, Ayhan KAMANLI, Özge ARDIÇOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuk Önkol Çift Kemik Açılı Kaynamasında Kapalı Osteoklazi: Yeni Bir Teknik ve İki Olgu Sunumu
Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, Tahir VAROL, Oktay BELHAN, Erhan SERİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Listeria Monositogeneze Bağlı Beyin Absesi: Olgu Sunumu
İpek MİDİ, Günseli EKİNCİ, Selcen YAROĞLU, Sevinç AKTAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]