[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-029
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Gastrik Obstrüksiyon ve Mediastinal Şiftle Birlikte Morgagni Hernisi
Şeyda ÖRS KAYA1, Faruk AYTEKİN2, Şerife Tuba LİMAN1, Koray TEKİN2, Baki YAĞCI3
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, DENİZLİ
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, DENİZLİ
3 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ

Morgagni hernileri yetişkinlerde nadiren görülmekte olup, genellikle asemptomatiktir. Ancak bazı ciddi komplikasyonlara neden olabilirler. Gastrointestinal obstrüksiyon ve ani gelişen mediastinal şift nedeniyle solunum distresli bir Morgagni Hernisini burada sunuyoruz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]