[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-029
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Morgagni Hernia Presented With Acute Gastric Obstruction and Mediastinal Shift
Şeyda ÖRS KAYA1, Faruk AYTEKİN2, Şerife Tuba LİMAN1, Koray TEKİN2, Baki YAĞCI3
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, DENİZLİ
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, DENİZLİ
3 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ

Morgagni hernias, rarely seen in adults, are usually asymptomatic, but they may cause some severe complications. A case of Morgagni hernia with acute gastrointestinal obstruction and respiratory distress due to sudden mediastinal shift was presented here.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]