[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çevresel Kirleticiler ve İnsan Sağlığı: Kalıcı Toksik Maddelerin Sağlığa Zararları
David O. CARPENTER
Institute for Health and the Environment, University at Albany (SUNY), Rensselaer, New York

Doğada yaygın biçimde bulunan çok sayıdaki kimyasal kirleticilerden bazılarını vücudumuzda da taşırız. Bu kimyasal maddelerin sağlığımızı ne şekilde etkiledikleri çok önemli bir sorudur. Birçok kimyasal madde insan sağlığına zarar verebiliyorken, bizler kalıcı özellik arz eden iki grup kirletici hakkında daha fazla bilgiye sahibiz: kurşun ve cıva gibi metaller ve poli klorlu bifeniller (PCBs) ve poli bromlu difenil eterler (PBDEs) gibi organohalojenlerdir. Bu maddeler doğada ve insan vücudunda çok uzun süre kalabilir ve birçok hastalığın riskini arttırabilirler. Çevrenin bu tehlikeli kimyasal maddelerden arındırılması ve insan maruziyetinin azaltılması için çözümler bulmak zorundayız.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]