[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 030-032
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Atipik Göğüs Ağrısı ve Torakal Disk Herniasyonu: Olgu Sunumu
Arzu KAYA, Salih ÖZGÖÇMEN, Mahmut SAİTOĞLU, Ayhan KAMANLI, Özge ARDIÇOĞLU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Torakal disk herniasyonu nadir olarak görülmektedir. Neden olduğu nörolojik defisitlerin ağırlığı, atipik bulgularla seyretmesi ve tedavi zorlukları torakal disk herniasyonlarını önemli kılmaktadır. Burada 24 yaşında genç bir kadın hastada atipik göğüs ağrısıyla bulgu veren torakal disk herniasyonunu sunmaktayız. Atipik göğüs ağrılarında disk herniasyonları ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]