[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 1
2 makale bulundu.
  • Çocukta Travmatik Serebral Enfarkt: Olgu Sunumu
         Polat DURUKAN, Cemil KAVALCI, Mustafa YILDIZ
  • Çoklu Kranial Sinir Tutulumunun Eşlik Ettiği Oksipital Kondil Kırığı
         Sait ÖZTÜRK1, Ömer Batu HERGÜNSEL1, Murat GÖNEN2, Metin KAPLAN1
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]