[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-058
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çoklu Kranial Sinir Tutulumunun Eşlik Ettiği Oksipital Kondil Kırığı
Sait ÖZTÜRK1, Ömer Batu HERGÜNSEL1, Murat GÖNEN2, Metin KAPLAN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Oksipital kondil kırığı kafa tabanının oldukça nadir gözlenen bir travmatik hasarıdır. En sık şikâyetler boyun ağrısı ve boyun hareketlerinde kısıtlılıktır. Bu çalışmada, 73 yaşında erkek hastada hafif kafa travması sonrasında sol oksipital kondil kırığı nedeniyle ortaya çıkan IX. ve X. kranial sinir tutulumu tartışıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]