[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 21-22
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocukta Travmatik Serebral Enfarkt: Olgu Sunumu
Polat DURUKAN, Cemil KAVALCI, Mustafa YILDIZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Post travmatik serebral enfarkt, kafa travmasının bir komplikasyonu olarak görülmektedir. Serebral vazospazm, kitle etkisine bağlı direkt vasküler kompresyon, vasküler yaralanma, embolizasyon ve sistemik hipoperfüzyon gibi birçok durum çocuklarda serebral enfarkt oluşumundan sorumlu tutulmaktadır. Buna rağmen çocuklardaki iskemik enfarktların yarısında altta yatan sebepler açıklanamamaktadır. Bu çocukların etkin tedavilerinin yapılması ve serebral enfarktın sebebinin belirlenmesi için geniş bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Amacımız çocuklarda nadir görülen serebral enfarktın nedenleri arasındaki travmanın akıldan çıkarılmaması gerektiğini hatırlatmak ve literatür bilgisini gözden geçirmektir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]