[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-035
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocuk Önkol Çift Kemik Açılı Kaynamasında Kapalı Osteoklazi: Yeni Bir Teknik ve İki Olgu Sunumu
Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, Tahir VAROL, Oktay BELHAN, Erhan SERİN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ELAZIĞ

Çocuk önkol çift kırıklarında uygun kapalı redüksiyon ve sık kontrollere rağmen açılı kaynama meydana gelebilmektedir. Önkol çift kırığı sonrası erken dönemde açılı kaynama tespit edilen 5 yaşındaki kız ve 4.5 yaşındaki erkek olgularda intramedüller K-telleri yardımı ile kapalı osteoklazi yaptık ve intramedüller K-telleri ile osteosentez uyguladık. İlk 1 ay içinde tespit materyalleri çıkartılan olguların son kontrollerinde kaynama sorunsuzdu ve önkol fonksiyonları normaldi. Bu yeni osteoklazi tekniği erken dönemde saptanan çocuk önkol çift kemik açılı kaynamalarında güvenle uygulanabilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]