[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 4, Sayfa(lar) 143-145
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Soliter Koroid Pleksus Lipomu: BT ve MRG Bulguları
Hanefi YILDIRIM, Ayşe MURAT, Gökhan AKBAŞ, Erkin OĞUR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı ELAZIĞ

Santral sinir sisteminin lipomları son derece nadirdir ve bütün intrakraniyal tümörlerin %0.1’den daha azını oluştururlar. Koroid pleksus lipomu oldukça nadirdir ve çoğunlukla perikallozal lipomlara eşlik ederler. İntrakraniyal lipomlar genellikle asemptomatiktirler. US, BT ve MRG intrakraniyal lipomların tanısı için tercih edilen modalitelerdir. MRG lipomun orjinini, çevre dokularla olan ilişkisini ve lezyonun anatomik lokalizasyonunu göstermede US ve BT’den daha üstündür. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]