[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 4, Sayfa(lar) 130-133
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sturge Weber Sendromu ve Dirençli Epilepsi Nedeniyle Hemipleji Olmuş Bir Vakanın Rehabilitasyon Sonuçları
Nezire KÖSE, Mehmet Gürhan KARAKAYA, Saadet OTMAN
Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Nöroşirurji Ünitesi, ANKARA

Bu çalışmada Sturge Weber ve dirençli epilepsi nedeni ile hemisferektomi yapılan spastik hemiparetik bir olgunun, rehabilitasyon sonuçları sunulmaktadır. Sturge Weber sendromu, tıbbi olarak kontrolü zor olan epilepsi nöbetleri ve ilerleyici serebral fonksiyon bozukluğu ile karakterize tek taraflı kortikal serebral angiomdur. Sturge Weber Sendromu, dirençli epilepsi ve sağ spastik hemiparezi tanısı ile 2,5 yıldır takip edilen 3 yaşındaki bir kız olgu, epilepsi nöbetlerinin artması nedeniyle epilepsi cerrahisi için nöroşirurji departmanına yatırılmıştır. Çalışma sonunda; hemisferektomi sonrası nöbetleri tamamen kaybolan olgunun, rehabilitasyon programı sonrasında fonksiyonel durumunda ve yaşam kalitesinde önemli bir iyileşme görülmüştür. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]