[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 54-58
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Retinoid Tedavisinin Ateroskleroz Gelişimine Etkisi
Başak Kandi COŞKUN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada amacımız retinoidlerden olan isotretinoin ve asitretine bağlı olarak kan lipitlerinin serum seviyelerindeki değişimlerin belirlenmesi ve olgularda Ateroskleroz (AS) ve Koroner arter hastalığı (KAH) açısından risk oluşturma potansiyellerinin ortaya konulmasıdır.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya yaşları 17 ile 55 arasında, toplam 40 olgu alındı.

Bulgular: Lipit düzeylerinin yükselmesinin doz bağımlı olduğu ve tedavi sonrasında normal düzeyine döndüğü anlaşıldı.

Sonuç: Çalışmamızda Serum LDL (low density lipoprotein), ve Lipoprotein (a) (Lp(a)) değerleri yüksek bulunmuştur. Her bir değerin yüksekliği AS ve KAH açısından risk oluşturmaktadır. İkisinin birlikte yüksekliği ise bu riski daha fazla artırmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]