[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 28-29
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
A Case Report: Hürthle Cell Carcinoma of the Thyroid Gland
Nazım AĞAOĞLU
Department of General Surgery, Karadeniz Tecnical University, Faculty of Medicine, , TRABZON

Bir Olgu Sunumu: Tiroid Bezinin Hürthle Hücreli Karsinomu

Ameliyat sonrası subtotal tiroidektomi doku materyalinin histopatolojik incelemesi sonucu Hürthle hücreli karsinomu tanısı konulan bir vaka takdim edilmektedir. Takiben, total tiroidektomi yapıldı, hormon replasmanı ve boyun bölgesine eksternal radiyoterapi ile tedavi edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]