[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 4
Klinik Araştırma
Çocukluk Çağında Plevral Ampiyem ve Tedavi Yaklaşımı
A. Denizmen AYGÜN, Mehmet KILIÇ, Ahmet KAZEZ, Mehmet TURGUT, Yaşar DOĞAN, Metin K. GÜRGÖZE
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Maksiller Sinüs Ostiumunun Genişletilmesinin Mukosilier Klirens Üzerine Etkileri
Necdet ÖZER, Üzeyir GÖK, Erol KELEŞ, H. Cengiz ALPAY
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Myeloproliferatif Hastalıklı Olgularımızın Trombosit Fonksiyonlarının ve Genel Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Erdal KURTOĞLU, Taha HİDAYETOĞLU, Ahmet TUNÇ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanısında Sediment Mikroskopisi ve İdrar Striplerinin Kullanımı: Tanısal Değerleri ve İdrar Kültürü ile Karşılaştırılması
Bekir Süha PARLAKTAŞ, Yunus BULUT, Aziz Fikret ÖZUĞURLU
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kreşe Giden Okul Öncesi Yaş Grubundaki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Görülme Sıklığı
Salih KUK, Mehmet KILIÇ, Erdal TAŞKIN, Mustafa KAPLAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Erektil Disfonksiyonda Bulbokavernöz Refleks (Bcr)'in Değerlendirilmesi
Arslan ARDIÇOĞLU, Tahir YOLDAŞ, Veysel YÜZGEÇ, Uğur TUYGUN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Gebelik Süresince ve Emzirme Evrelerinde Alkol Uygulanan Sıçan Yavrularının Beyinciklerindeki Purkinje Hücrelerinin Yapısal İncelenmesi
Mete KÖKSAL, Celal ILGAZ, Deniz ERDOĞAN, Candan ÖZOĞUL, Ebru K. TONG, Hakan KALENDER
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Pinealektomili Sıçanlarda Tiroid Parafolliküler Hücrelerinin Işık ve Elektron Mikroskop Düzeyde İncelenmesi
İlter KUŞ, Hakan ÖNER, Murat ÖGETÜRK, Ahmet KAVAKLI, İsmail ZARARSIZ, Mustafa SARSILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Hipertansif Kişilerin Durumlarından Haberdar Olma, Tedavi ve Kontrol Oranları
M. Yüksel GÜNGÖR, Yasemin AÇIK, Leyla GÜNGÖR
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Periorbital Bölge Malign Cilt Tümörleri: Retrospektif Çalışma
Canser Y. DEMİR, Ülkü KÖHLE
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Lityum Kullanımı Sırasında Nüks Eden Bir İmmün Trombositopenik Purpura Olgusu
Erdal KURTOĞLU, Ahmet TUNÇ, Ayşegül UĞUR
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]