[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 3
Klinik Araştırma
Demansiyel Olgularda Apolipoprotein E ve Angiotensin Konverting Enzim Gen Polimorfizmlerinin Plazma Malondialdehid Düzeyleri ile İlişkisi
Bedia AĞAÇHAN, Hülya YILMAZ, Güneş KIZILTAN, Turgay İSBİR
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Sıçan Akciğerinde Sigara Maruziyeti ile Oluşan Histolojik Değişiklikler Üzerine Kafeik Asit Fenetil Ester (Cape)'in Koruyucu Etkisi
Hıdır PEKMEZ, M. Fatih SÖNMEZ, İlter KUŞ, Aslı Özdem TÜRKOĞLU, Murat ÖGETÜRK, Enver OZAN, Mustafa SARSILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Toxocara Canis Nonspesifik Karın Ağrılarında Etken Olabilir Mi?
Mustafa KAPLAN, Osman DOĞRU, Salih KUK, Nurullah BÜLBÜLLERBahattin PEKTAŞ, Önder ALTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Burun Defektlerinin Onarımında Paramedian Alın Flebi
Fatih BULUT, Canser Yılmaz DEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kolorektal Yaralanmalı 55 Hastanın Retrospektif Analizi
Nurullah BÜLBÜLLER, Osman DOĞRU, Cüneyt KIRKIL, Refik AYTEN, Yavuz Selim İLHAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Uzun Tatil Dönemlerinde Acil Servise Başvuran Hastaların Memnuniyet ve Demografik Analizi
Murat PEKDEMİR, Polat DURUKAN, Mustafa YILDIZ, Cemil KAVALCI
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Hepatit B ve C Virus İnfeksiyonlu Olgularda Transfusion Transmitted Virus (Ttv) Dna'sının Pzr ile Belirlenmesi
Zülal Aşcı TOROMAN, Yasemin BULUT, Aykut ÖZDARANDELİ, Ahmet KALKAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Primer Üretra Divertikül Taşı: Üriner Sistemde Farklı Bir Lokalizasyon
Rahmi ONUR
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Jejunal Yerleşimli Perfore Wind Sock Anomalisi
Ş. Kerem ÖZEL, A. Aysel KÖSEOĞULLARI, Ahmet KAZEZ, İbrahim H. ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Nadir Bir Keratoplasti Komplikasyonu : Çift Ön Kamara
Ülkü KÖHLE, Emrah KAN, Turgut YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Nüks Kasık Fıtığında Kitle Halinde Spontan Redüksiyon: Olgu Sunumu
Nazım AĞAOĞLU, Yusuf YÜCE, Serdar TÜRKYILMAZ, Mithat K. ARSLAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]