[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 163-164
[ English ]
Nadir Bir Keratoplasti Komplikasyonu : Çift Ön Kamara
Ülkü KÖHLE, Emrah KAN, Turgut YILMAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada, kornea opasitesi nedeni ile penetran keratoplasti uyguladığımız, ancak cerrahi sırasında hastanın kendi Desme'sinin dekole olması ile çift ön kamara oluşan bir olgu sunulmuştur.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]