[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 161-162
[ English ]
Nüks Kasık Fıtığında Kitle Halinde Spontan Redüksiyon: Olgu Sunumu
Nazım AĞAOĞLU, Yusuf YÜCE, Serdar TÜRKYILMAZ, Mithat K. ARSLAN
Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, TRABZON

Amaç: Fıtıkların kitle halinde redüksiyonu, fıtık kesesi ve barsak muhtevasıyla birlikte strangülasyon olmaksızın preperitoneal aralığa yer değiştirmesiyle karakterize nadir görülen bir durumdur.

Gereç ve yöntem: Akut batın klinik tablosuyla müracaat eden spontan kitle halinde redükte olmuş bir nüks inguinal hemi vakasını takdim etmekteyiz. Laparatomide, preperitoneal alana kitle halinde redükte olan fıtık kesesi içinde strangüle ince barsak ansı olduğu görüldü.

Sonuç: Barsak ansı serbestleştirildikten sonra anterior fıtık tamiri yapıldı. Muayenede fıtık şişliğinin kaybından sonra hastalarda obstrüksiyon semptom ve bulgularının devam etmesi veya ortaya çıkması kitle halinde redüksiyon ihtimalini akla getirmelidir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]