[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 2
Klinik Araştırma
Kronik Hepatit B ve Hepatit C Olgularında Hepatit G Virüs Sıklığının Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Pzr) ile Belirlenmesi
Aykut ÖZDARANDELİ, Zülal AŞÇI Toraman, Mehmet Ziya DOYMAZ, Yasemin BULUT, Adnan SEYREK, Ahmet KALKAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Konjonktival İntraepitelyal Neoplazi Tedavisinde 5-fluorourasil'in Selektif Lokal Kullanımı
Ülkü KÖHLE, Turgut YILMAZ, Hayreddin YEKELER, Şahap KÜKNER, Serdal ÇELEBİ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Üst Üriner Sistemin Sintigrafik Görüntülemesi
İsmail ÇİFTÇİ, Tansel Ansal BALCI
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İn Vitro Fertilizasyon Laboratuvarında Hazırlık ve Değerlendirme Aşamalarında Önemli Basamaklar
Meltem ÖZGÜNER, D. Özlem DABAK
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Oluşturulan Hipotiroidizmin Sıçan Hipofizindeki Tirotrop, Somatotrop ve Mammotroplara Etkisi
Aysel KÜKNER, Jale ÖNER, Neriman ÇOLAKOĞLU, Hakan ÖNER, Candan ÖZOĞUL, Enver OZAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Verapamil Hidroklorür İçeren Kontrollü Salım Yapan Bukoadheziv Tablet Formülasyonlarının İn Vitro İncelenmesi
Betül ÖZALP, Koray ÖZALP
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Transforme Bakteriyel Kolonilerın Belirlenmesi (Pzr-tarama)
Aykut ÖZDARENDELİ, Zülal Aşçı TORAMAN, Salih KUK, Şükrü TONBAK, Yasemin BULUT, Ahmet KALKAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Balık Omega-3 Yağ Asitlerinin Sıçan Testisinde Bazı Metabolik Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi
Mustafa SARSILMAZ, H. Ramazan YILMAZ, Ahmet SONGUR, Aslı Ö. TÜRKOĞLU, Ömer AKYOL
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ ve Bingöl Yörelerinde İçme Suyundaki İyot-129'un Tiroid Dokusunda Nodüler Formasyona Etkisi
Erhan AYGEN, Mahmut DOĞRU
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Pilonidal Sinüs Hastalığında Body Mass Indexe (Bmı) Göre Demografik Özellikler ve Klinik Durum Farklı Mı?
Erhan AYGEN, Refik AYTEN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ameliyat Öncesi Pap Class-II Tiroid Lezyonlarının Ameliyat Esnasında Malignite Şüphesi Olanlarında Frozen Kesit İncelemesinin Sonuçları
Refik AYTEN, Erhan AYGEN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Tekrarlayan Spontan Abortuslu Çiftlerde Kromozom Anomalilerinin Değerlendirilmesi
Deniz EROL, Halit ELYAS, Hüseyin YÜCE, Haluk AKIN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Akciğerde Adenoid Kistik Karsinoma: Olgu Sunumu
Feyza COŞKUN, Ahmet ÇEKİRDEKÇİ, Hayreddin YEKELER, M. Hamdi MUZ, Bengü ÇOBANOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Dirsek Gecikmiş Posterior Kırıklı-çıkığında Speed'in Triseps V-y Uzatma Tekniği ile Açık Redüksiyon: Olgu Sunumu
Lokman KARAKURT, Ahmet EKİNCİ, Rüştü KÖSE
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Optik Disk Melanositomu: Olgu Sunumu
Ülkü KÖHLE, Serdal ÇELEBİ, Turgut YILMAZ, Orhan AYDEMİR, Şahap KÜKNER
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Transfüzyon Sonrası Gelişen Graft Versus Host Hastalığı Olgusu
Erdal KURTOĞLU, Sevgi KAYA, Onur URAL
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]