[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 75-78
[ English ]
Verapamil Hidroklorür İçeren Kontrollü Salım Yapan Bukoadheziv Tablet Formülasyonlarının İn Vitro İncelenmesi
Betül ÖZALP1, Koray ÖZALP2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fırat Tıp Merkezi Eczanesi, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD. ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada verapamilin ilk geçiş etkisinin ortadan kaldırılması ve biyoyararlanımın arttırılabilmesi için kontrollü salım yapan bukkal biyoadheziv tabletlerinin hazırlanması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Çalışmada biyoadheziv özelliğinden dolayı, karbopol 910 ve etken madde çıkışını kontrol etmek amacıyla, hidroksipropilmetilselüloz (HPMC) K4M test polimeri olarak seçilmiştir. Bukoadheziv verapamil tabletlerinden etken madde açığa çıkışı in vitro olarak çözünme hızı deneyleriyle incelenmiştir. Tabletlerin biyoadheziv güçleri, Zwick adı verilen gerilim ölçüm cihazı kullanılarak tayin edilmiştir.

Bulgular: Çözünme hızı deneyleri sonucunda salım profillerinin formulasyona giren salım kontrol edici ajan HPMC K4M'ın oranından etkilendiği bulunmuştur. Biyoadheziv özellikler incelendiğinde HPMC K4M'in yüzdesine paralel olarak biyoadhezyon kuvvetinde azalma gözlenmektedir. Amaç çıkış hızına en yakın çıkış gösteren formülde HPMC K4M oranı %70 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Hazırlanan verapamil hidroklorür içeren bukkal biyoadheziv tabletlerin tedaviye yönelik olarak kullanılabileceği in vitro olarak saptanmıştır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]