[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 122-124
[ English ]
İn Vitro Fertilizasyon Laboratuvarında Hazırlık ve Değerlendirme Aşamalarında Önemli Basamaklar
Meltem ÖZGÜNER, D. Özlem DABAK
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD, Isparta

İn vitro fertilizasyon (IVF) tekniklerinin tıp alanındaki uygulanımının ilk başarısı 1978 yılının Temmuz ayında İngiltere'de Louise Brown adı verilen bebeğin doğumudur. Embriyologlar, laboratuvarda başarılı sonuçlar alınabilmesi için gerekli ve doğru işlemlerin uygulanmasından sorumludurlar. Laboratuvar çalışanlarına yardımcı olmak ve yol göstermek amacıyla IVF işlemlerinde önemli basamaklar özetlenmiştir. Bu basamaklar en iyi IVF sonuçlarının alınmasına yardımcı olacaktır. IVF-ET (İn Vitro Fertilizasyon-Embriyon Transferi) kliniklerinde başarılı sonuçlar alınabilmesi öncelikle klinisyen ve embriyoloğun işbirliği ve uyumuna bağlıdır. Sonuçların tam bir değerlendirmesi için bu analizlerin klinik çalışanları ile işbirliği içinde yapılması şarttır.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]