[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 118-121
[ English ]
Üst Üriner Sistemin Sintigrafik Görüntülemesi
İsmail ÇİFTÇİ, Tansel Ansal BALCI
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD, ELAZIĞ

Nükleer Tıp yöntemleri genel olarak organ ve dokuların fonksiyonel durumu hakkında bilgi verir. Kullanılan radyofarmasötik ajanın özelliklerine göre farklı dokular görüntülenebilir. Sintigrafik metodlarla, böbreklerin perfüzyon, konsantrasyon ve drenaj fonksiyonları ile kortikal bütünlüğünün değerlendirilmesi de noninvaziv ve efektif bir şekilde yapılabilir. Tc-99m DTPA ve Tc-99m DMSA böbrek görüntülemesinde en sık kullanılan radyofarmasötiklerin başında gelmektedir. Yazımızda, böbrek sintigrafisi ile ilgili genel bir bilgi vermeyi amaçladık.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]