[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 68-74
[ English ]
Deneysel Oluşturulan Hipotiroidizmin Sıçan Hipofizindeki Tirotrop, Somatotrop ve Mammotroplara Etkisi
Aysel KÜKNER1, Jale ÖNER1, Neriman ÇOLAKOĞLU1, Hakan ÖNER1, Candan ÖZOĞUL2, Enver OZAN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD, ELAZIĞ
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Amaç: Bu çalışmanın amacı hipotiroidizm gelişimi ve gerilemesi sırasında somatotrop, tirotrop ve mammotrop hücrelerindeki yapısal değişikliklerin ayırt edilmesidir.

Gereç ve yöntem: Sekiz sıçana 10mg/kg, periton içi propil tiourasil (PTU) verilerek hipotiroidi oluşturuldu. PTU verildikten 15 gün sonra 4 sıçan öldürüldü. Diğer 4 sıçan ise PTU verilmesi kesildikten 15 gün sonra kesildi. Hipofiz bezinin ön lobu ayrıldı, fosfat tamponlu % 2.5 lik glutaraldehit ile tespit edildi. Yarı ince ve ince kesitler ışık ve elektron mikroskop ile incelendi.

Bulgular: On beş gün PTU verilen sıçan adenohipofizlerinde vakuolize sitoplazmalı çok sayıda tiroidektomi hücresi gözlendi Tiroidektomi hücrelerinde bol miktarda GER ve azalmış salgı granülleri vardı. Sisternalar içindeki granüller Tiroidektomi hücrelerinin karakteristik özellikleriydi. Bazı somatotrop hücreler az miktarda genişlemiş GER yapılarına, bazıları ise oldukça genişlemiş GER ve azalmış salgı granüllerine sahipti. Mammotrop hücreleri genellikle kontrol grubuna benziyordu. PTU verilmesi kesildikten 15 gün sonra tiriodektomi hücreleri azalmıştı. Bazı somatotrop hücrelerde hala genişlemiş GER yapıları vardı.

Sonuç: Deneysel hipotiroidizmde tiroidektomi hücrelerinin sayısında artış gözlendi. PTU uygulaması özellikle somatotrop hücreleri olmak üzere hem somatotrop hem de mammotropları etkiledi. İlaç uygulamasının kesiminden sonra adenohipofiz yapısı kontrol grubu ile benzerlik gösterdi.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]