[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 110-112
[ English ]
Dirsek Gecikmiş Posterior Kırıklı-çıkığında Speed'in Triseps V-y Uzatma Tekniği ile Açık Redüksiyon: Olgu Sunumu
Lokman KARAKURT1, Ahmet EKİNCİ1, Rüştü KÖSE2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi AD, ELAZIĞ

Eski dirsek kırıklı-çıkıklarında redüksiyon yumuşak doku kontraktürü, skar dokusu ve yeni kemik formasyonundan dolayı zordur. Tedavi seçeneklerinden hiçbiri tamamıyla yüz güldürücü değildir. Bu tedavi seçenekleri; kapalı redüksiyon, açık redüksiyon, eksizyon/interpozisyon artroplastileri ve artrodezdir.

11 yaşındaki erkek çocuğuna, 40 günlük sağ dirsek lateral epikondil kırığı ve posterolateral dirsek çıkığı tanısı kondu. Hastaya Speed'in V-Y uzatma tekniği ile açık redüksiyon yapıldı. Ameliyat sonrası 3. haftada alçısı ve 6. haftada K-telleri çıkarılan hastada, rehabilitasyon sonunda 105° dirsek hareket genişliği sağlandı. Sonuç olarak; Speed'in triseps V-Y uzatma tekniği çocuk eski dirsek çıkıklarında başarıyla uygulanabilecek bir yöntemdir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]