[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 1
Klinik Araştırma
Sıçanlarda Testosteron Hormonunun Pineal Bez Üzerine Etkisi: Işık Mikroskobik Çalışma
İlter KUŞ, Ahmet SONGUR, Murat ÖGETÜRK, O. Aslan ÖZEN, Hıdır PEKMEZ, Mustafa SARSILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Nitrik Oksit Sentaz İnhibisyonu ile Hipertansiyon İndüklenen Sıçanların Karaciğerinde Pürin Nükleotidlerinin Katabolizması
Ersin FADILLIOĞLU, Hasan ERDOĞAN, Memet Hanifi EMRE
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Multiple Skleroz Hastalarında Prokalsitonin Düzeyleri
Handan AKBULUT, Serpil BULUT, Fatma KANSIZ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa ve Acinetobacter Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Araştırılması
Zülal Aşçı TORAMAN, Aynur Özen ÇELİK
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ İlindeki Lise Öğrencilerinde Psikoaktif Madde Kullanımı
Mehmet TOKDEMİR, Atınç AKSU, Aysun BARANSEL
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ Devlet Hastanesi Aile Planlaması Polikliniğine İsteğe Bağlı Düşük Yapmak İçin Başvuran Kadınlar ve Eşlerinin Aile Planlaması ve İsteğe Bağlı Düşük Hakkındaki Bilgi, Tutum, Davranışları
Leyla GÜNGÖR, Yasemin AÇIK, M. Yüksel GÜNGÖR, A. Ferdane OĞUZÖNCÜL
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kliniğimizde İzlediğimiz Hematürili Vakalar Işığında Hematüri Nedenlerinin İrdelenmesi
A. Hakan AYDINOĞLU, Mehmet TURGUT, Yaşar DOĞAN, Mehmet KILIÇ, Abdullah KURT, A. Denizmen AYGÜN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğüne Eşi Tarafından Şiddete Maruz Kalma Nedeniyle Başvuran Kadınların Değerlendirilmesi
Mehmet TOKDEMİR, S. Erhan DEVECİ, Yasemin AÇIK
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İnsülin ve Hipergliseminin Streptozotosinde İndüklenmiş Diyabetik Sıçanlarda Serum Leptin Düzeylerine Etkileri
Abdullah YAŞAR, Mehmet TUZCU, Sinan CANPOLAT, Halit CANATAN, İbrahim BAKAN, Nevin İLHAN, Hasan GÜNEY, Gıyasettin BAYDAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Pars Plana Vitrektomi Erken Dönem Sonuçlarımız
Turgut YILMAZ, Ülkü KÖHLE, Şahap KÜKNER, Orhan AYDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Karaciğer Hastalığında Beyin Kan Akımı ve Metabolik Fonksiyonlarının Nükleer Tıp Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
Serpil ERDOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Verapamil Hidroklorür İçeren Kontrollü Salım Yapan Bukoadheziv Tablet Formülasyonlarının İn Vivo İncelenmesi
Betül ÖZALP, Koray ÖZALP
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Bir Olgu Nedeni ile Down Sendromu ve Anteromedial Herni Birlikteliği
Mehmet KILIÇ, Erdal TAŞKIN, A. Denizmen AYGÜN, Ahmet KAZEZ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Periorbital Nekrotizan Fassiit: Olgu Sunumu
Ülkü KÖHLE, Turgut YILMAZ, A. Mustafa YILDIRIM, M. İhsan OKUR, Şahap KÜKNER
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Elin Kaposi Sarkomu: Olgu Sunumu
Lokman KARAKURT, Rüştü KÖSE
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]