[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 57-61
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Kronik Karaciğer Hastalığında Beyin Kan Akımı ve Metabolik Fonksiyonlarının Nükleer Tıp Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
Serpil ERDOĞAN
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD, AYDIN
Anahtar Kelimeler: Kronik Karaciğer Hastalığı, Hepatik Ensefalopati, Tc 99m Hmpao Beyin Spect, 18f-Fdg-Pet İle Beyin Glukoz Tüketim Hızı, O15-H2o-Pet İle Beyin Oksijen Metabolizma Hızı, Chronic Liver Disease, Hepatic Encephalopathy, Tc99m Hmpao Brain Spect, Cmrglu With 18f-Fdg-Pet, Cmro2 With O15-H2o-Pet
Özet
Hepatik ensefalopati sirozun en önemli nöropsikiyatrik komplikasyonudur. Hepatik ensefalopatiyi hazırlayıcı birçok faktör vardır. En sıklıkla görülenler, oral olarak fazla protein alımı, gastrointestinal kanamalar ve sedatiflerin kullanımıdır. Bu derlemede kronik karaciğer hastalığında beyin kan akımı ve metabolizma değişikliklerinin değerlendirilmesinde nükleer tıp teknikleri özetlenmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]