[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 62-64
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Periorbital Nekrotizan Fassiit: Olgu Sunumu
Ülkü KÖHLE1, Turgut YILMAZ1, A. Mustafa YILDIRIM2, M. İhsan OKUR2, Şahap KÜKNER1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi AD, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Nekrotizan Fassiit, Göz Kapağı Nekrozu, Orbital Sellülit, Necrotizing Fasciitis, Eyelid Necrosis, Orbital Cellulitis
Özet
Nekrotizan fassiit, fasya ve cilt altı dokunun nekrozu ile karakterize, genellikle birden fazla mikroorganizmanın sebep olduğu bir yumuşak doku enfeksiyonudur. İnguinal bölge, karın ve ekstremitelerde sık görülmesine karşılık nadiren yüz bölgesinde de rastlanır. Bu çalışmada 57 yaşındaki bir kadın hastada inek tepmesinden sonra periorbital nekrotizan fassiit oluşumu sunulmuştur. Yapılan bakteriyolojik çalışmalarda streptococcus pyogenes izole edildi. İntravenöz antibiyotiklere dirençli olan periorbital nekrotizan fassiitli hastalarda bu mikroorganizmanın virülansı nedeniyle agressif yaklaşım gereklidir. Erken tedavi göz kapağındaki nekrozun artmasını, sekonder deformite oluşumunu ve birçok rekonstrüktif girişime olan ihtiyacı azaltır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]