[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4
Klinik Araştırma
İlköğretim Öğrencilerinin Babaları Tarafından Annelerine Uygulanan Fiziksel Şiddet Durumu
S. Erhan DEVECİ, Yasemin AÇIK
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ İli Kırsalında Romatizma Benzeri Yakınmaları Olan Kadınlarda Lyme (Borrelıa Burgdorferı) Seropozitifliğinin Araştırılması
Ahmet ERENSOY
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Konjenital Pes Ekinovarus Patogenezinde Abdüktör Hallusis Kası: Histopatolojik Çalışma
Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, Ömer AYHAN, Hayreddin YEKELER, Seyfettin YAHŞİ, Erhan SERİN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli Klinik Örneklerden Mycobacterium Tuberculosis Kompleks'in Polimeraz Zincir Reaksiyonuyla Belirlenmesi
Zülal Aşcı TORAMAN, Yasemin BULUT, Aykut ÖZDARANDELİ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Adolesanların Vücut Bileşimlerinin Değerlendirilmesinde Vücut Kitle İndeksi ve Biyoelektrik İmpedans Analizinin Karşılaştırılması
Oğuz ÖZÇELİK, Ramis ÇOLAK, Vedat AYAN, Muammer ASLAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hücre Kültüründe Kabakulak Virüs Replikasyonunun Hemadsorpsiyon ve İmmunoperoksidaz Deneyleriyle Çalışılması
Yasemin BULUT, Hakan BULUT, Aykut ÖZDARANDELİ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Z-plasti Vazovazostominin Standart Mikrocerrahi Anastomozla Karşılaştırılması
Ahmet KAZEZ, İbrahim H. ÖZERCAN, M. Ergun PARMAKSIZ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Meme Karsinomlarında Klinik, Histopatolojik ve Prognostik Parametreler ile Östrojen ve Progesteron Reseptör Boyanma Özelliklerinin Karşılaştırılması
Cengiz DOĞAN, Hayreddin YEKELER, İbrahim H. ÖZERCAN, Bilal ÜSTÜNDAĞ, Ahmet AĞAOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Çocuklarda Eeg ve Emg Değişiklikleri
Hamza YAZGAN, Sevil ÖZÇAY
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Subakut Tiroidit ile Birlikte Tanı Alan Bir Hipopituitarizm Olgusu
Hatice Sebila DÖKMETAŞ, Özlem YÖNEM, Serdal KORKMAZ, İlyas DÖKMETAŞ, Bülent TURGUT
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Dev Mide Leiomyosarkomunda Bt Bulguları
İlkay AKMANGİT, Hatice LAKADAMYALI
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Semptomatik Retrokaval Üreter: Olgu Sunumu
Arslan ARDIÇOĞLU, Veysel YÜZGEÇ, Atilla SEMERCİÖZ, M. Nuri BODAKÇI, Mustafa KANBAY
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Poliomiyelite Bağlı Kalça Abdüktör Kas Yetmezliğinde Eksternal Oblik Kas Transferi: Olgu Sunumu
Oktay BELHAN, Lokman KARAKURT
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi ile Tanı Konulan Parotis Lojunda Rabdomiyosarkom Olgusu
Feyza COŞKUN, Nurullah BÜLBÜLLER, Hanifi YILDIRIM, Mutlu CİHANGİROĞLU, Saadet AKARSU
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Fahr Hastalığı: İki Olgunun Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Ahmet SAVRANLAR, Zülkif BOZGEYİK, Ercan KOCAKOÇ, Adem KIRIŞ, Faruk TABEY
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Atak Belirtisi Olarak Mani Tablosuyla Başvuran Bir Multiple Skleroz Olgusu
Tahir YOLDAŞ, Hızır ULVİ, Murad ATMACA, Remzi YİĞİTER, Nilgün POLAT, Bülent MÜNGEN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]