[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 899-901
[ English ]
Poliomiyelite Bağlı Kalça Abdüktör Kas Yetmezliğinde Eksternal Oblik Kas Transferi: Olgu Sunumu
Oktay BELHAN, Lokman KARAKURT
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, ELAZIĞ

Poliomiyelit enfeksiyonu sonrası kalça abdüktör kas yetmezliği veya paralizisi görülebilmektedir. Poliomiyelite bağlı kalça abdüktör kas yetmezliğinde etkili cerrahi yöntemlerden biri de kas transferleridir. Eksternal abdominal oblik kasının büyük trokantere transferi sık olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu makalede, poliomiyelit sekeli sonucu kalça abdüktör kas yetmezliği olan ve eksternal abdominal oblik kas transferi yapılan 22 yaşındaki erkek hasta literatürler gözden geçirilerek tartışıldı.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]