[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 899-901
[ Turkish ]
External Oblique Muscle Transfer For Hip Abductor Weakness in Poliomyelitis: Case Report
Oktay BELHAN, Lokman KARAKURT
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, ELAZIĞ

Weakness or paralysis of hip abductor muscle may be seen following the poliomyelitis. Muscle transfer is an efficient and important surgical technique for abductor muscle weakness of hip. External oblique muscle transfer to the greater trochanter is a commonly applied tecnique. In this article, 22 years-old man with abductor weakness of hip after the poliomyelitis who had external oblique muscle transfer was discussed under the light of the literature.

[ Turkish ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]