[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 871-874
[ English ]
Hücre Kültüründe Kabakulak Virüs Replikasyonunun Hemadsorpsiyon ve İmmunoperoksidaz Deneyleriyle Çalışılması
Yasemin BULUT1, Hakan BULUT2, Aykut ÖZDARANDELİ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Vero hücrelerinde kabakulak virüs (mumps virüs; MuV) replikasyon kinetiğinin iki farklı deney ile araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, MuV ile infekte hücrelerde, infeksiyonun farklı saatlerinde hemadsorpsiyon ve immunoproksidaz deneyleri gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Çalışmada, infekte hücre yüzeylerinde ilk hemadsorpsiyon infeksiyonun 12. saatinde belirlenmiştir. İnfeksiyondan 22 saat sonra ise, infekte hücre membranlarında bulunan MuV'ın füzyon proteininin şekillendirdiği bilinen sinsişyal odaklar görülmeye başlamıştır. İmmunoperoksidaz deney neticesinde, bu sitopatik odakların MuV'a özgüllüğü gösterilmiştir.

Sonuç: Çalışmanın bulguları, infeksiyonun erken saatinde MuV'ın hemaglütinin-nöraminidaz proteinini sentezlediğini göstermektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]