[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 902-905
[ English ]
İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi ile Tanı Konulan Parotis Lojunda Rabdomiyosarkom Olgusu
Feyza COŞKUN1, Nurullah BÜLBÜLLER2, Hanifi YILDIRIM3, Mutlu CİHANGİROĞLU3, Saadet AKARSU4
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, Anabilim Dalı,
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı,
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Rabdomiyosarkom (RMS)'lar, sitolojide hücresel morfolojileri ve yapısal paternleri ile farklı bir yapı ortaya koyarlar. Benzer morfolojiye sahip bazı malign tümörlerden ayırımlarında immünhistokimyasal yöntemler mutlaka kullanılmalıdır. 7 yaşında bir kız çocuğunun sol parotis lojunda üç ay önce fark edilen ve hızla büyüyen, sert, fikse kitleye yapılan ince iğne aspirasyon sitolojisinde yüksek nükleus-sitoplazma oranlı, iğsi, yuvarlak, kayış benzeri ve raket benzeri hücreler ile yuvarlak rabdomyoblastlar mevcuttu. Vimentin, aktin, desmin ve myoglobin pozitif bulundu. Sitolojik tanı, kitle eksizyon piyesinin histopatolojik incelenmesinde doğrulandı.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]