[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 865-870
[ English ]
Adolesanların Vücut Bileşimlerinin Değerlendirilmesinde Vücut Kitle İndeksi ve Biyoelektrik İmpedans Analizinin Karşılaştırılması
Oğuz ÖZÇELİK1, Ramis ÇOLAK2, Vedat AYAN3, Muammer ASLAN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı,
3Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, ELAZIĞ.

Amaç: Adolesan dönemindeki sağlıklı gençlerde, beden kitle indeksi (BKİ) ve biyoelektrik impedans analiz (BIA) yöntemleri ile vücut kompozisyonlarının ölçülerek iki yöntemin etkinliklerinin karşılaştırılması.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 14-16 yaş arasında (ortalama±SS: 15.1±0.6 yıl) olan, 665 (359 erkek, 306 kız) öğrencinin vücut kompozisyonları BKİ ve BIA yöntemleri ile ölçülerek değerlendirildi.

Bulgular: Erkek öğrencilerde BKİ'lerine göre normal sınırlar (18.5-24.99 kg/m2) içinde olan dağılımları 14, 15 ve 16 yaşları için sırası ile: % 51.02 (n=25), % 65.46 (n=127) ve %70.68 (n=82) olarak bulundu. Vücut yağ yüzdelerine göre ise; %22.44 (n=11), %19.94 (n=29) ve %13.79 (n=16) normal yağ yüzdesine sahip grupta yer aldılar. Kız öğrencilerde ise BKİ'lerine göre %52.00 (n=26), %68.44 (n=141), ve % 68.00 (n=34) olarak bulundu. Vücut yağ yüzdelerine göre değerlendirilmesinde ise; %28.00, (n=14), %34.46 (n=71) ve % 22.00 (n=11) normal yağ yüzdesine sahip grupta yer aldılar.

Sonuç: Adolesanlarda, BKİ kullanılması bireylerin vücut kompozisyonlarının değerlendirmede yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle vücut kompozisyonunun belirlenmesinde BIA kullanılması değerlendirme açısından daha büyük önem taşımaktadır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]