[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 889-892
[ English ]
Subakut Tiroidit ile Birlikte Tanı Alan Bir Hipopituitarizm Olgusu
Hatice Sebila DÖKMETAŞ1, Özlem YÖNEM2, Serdal KORKMAZ2, İlyas DÖKMETAŞ3, Bülent TURGUT4
1Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Endokrinoloji ve Metabolizma BD, SİVAS
2Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
3Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,
4Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp Anabilim Dalı, SİVAS

On gün önce üst solunum yolu infeksiyonu geçiren ve üç gün önce ateş, boğaz ağrısı başlayan 53 yaşındaki kadın hastada anamnez, klinik, sedimantasyonun 112 mm/saat olması, radyoaktif iyot uptake düşüklüğü ve ince iğne aspirasyon biopsi sitolojisinin de desteklemesi ile subakut tiroidit tanısı konuldu. Tiroid bölgesindeki tipik ağrı beş günde azalarak kayboldu. Tiroid fonksiyon testlerinin hipertiroidik olması beklenirken sT3: 2.41 pg/ml (1.45-3.48), sT4: 0.77 ng/dl (0.71-1.85), TSH: 0.039 µIU/ml (0.49-4.67) ve anti-mikrozomal antikor: 35.96 IU/ml (<20) idi. Son 1-2 yılda giderek belirginleşen hipotiroidizm semptomları ve 35 yaşından beri adet görmeme anamnezi vardı. Bazal ve stimüle hipofiz hormon düzeylerine bakıldığında ACTH hariç diğer hipofizer hormonların yetersiz olduğu anlaşıldı. Hipofiz MR' da total boş sella mevcut idi.

Anamnez Sheehan sendromu ile uyumlu değildi. Anti-mikrozomal antikorun pozitif bulunması subakut tiroidite bağlı olabilirse de hipofiz yetmezliğinin muhtemelen lenfositik hipofizitise bağlı olabileceğini de düşündürebilir. Subakut tiroiditte doku yıkımı nedeniyle az da olsa rezerv tiroid hormonunun kana karışması sonucu sT4'ün alt sınırda-normal bulunduğu düşünüldü. Bir ay sonra bakıldığında sT4'ün düşmüş olduğu görülerek replasman tedavisi başlandı. Ayaktan bile tedavi edilebilecek bir subakut tiroidit vakasında tiroid fonksiyon testlerinin dikkatli değerlendirilmesi sonucu aynı zamanda hipofizer yetmezliğin de olduğu anlaşılmıştır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]