[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 847-851
[ English ]
İlköğretim Öğrencilerinin Babaları Tarafından Annelerine Uygulanan Fiziksel Şiddet Durumu
S. Erhan DEVECİ, Yasemin AÇIK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, ELAZIĞ

Amaç: Bu araştırma ilköğretim öğrencilerinin babaları tarafından annelerine yönelik aile içi fiziksel şiddetin saptanması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Elazığ il merkezinde bulunan 63 ilköğretim okulunun her birinin beşinci ve sekizinci sınıflarından birer şube olmak üzere iki şube seçilmiştir. Seçilen 3725 öğrenciye anket uygulanarak babalarının annelerine fiziksel şiddet uygulayıp uygulamadıkları sorgulanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %53.2'si erkek, %46.8'i kız, ortalama; kardeş sayısı 3.9, evde yaşayan kişi sayısı 5.7'dir. %76.2'si babalarının annelerini şimdiye kadar hiç dövmediğini, %23.3'ü ise en az bir kez dövdüğünü belirtmiştir. Çalışmayan babalarda eşlerini dövme oranı %33.6 ile herhangi bir işi olanlara göre (%22.0) daha yüksektir. Alkol kullananların eşlerini dövme oranı daha yüksektir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri yükseldikçe annelerin fiziksel şiddete maruziyetleri azalmaktadır. Fiziksel şiddet gören annelerin %21.5'i bu nedenle yaralanmıştır.

Sonuç: Öğrencilerin ifadelerine göre annelerinin % 23.3'ünün en az bir kez fiziksel şiddete maruz kaldığı görülmektedir. Kadına yönelik şiddetin engellenebilmesi için eğitim programları düzenlenmeli, danışmanlık hizmetleri verilmeli, sığınma kurumları açılmalı, multidisipliner bir yaklaşımla müdahale stratejileri ile ilgili ekipler oluşturulmalıdır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]