[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 893-895
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Dev Mide Leiomyosarkomunda Bt Bulguları
İlkay AKMANGİT, Hatice LAKADAMYALI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, ANKARA
Anahtar Kelimeler: Dev Mide Leyomiyosarkomu, Bt, Giant Gastric Leiomyosarcoma, Ct
Özet
Malign mide tümörlerinin % 1-3'ünü leyomiyosarkomlar oluştururlar. Bilgisayarlı tomografi (BT) ile lezyonun lokalizasyonu, özellikleri, komşu dokular ile olan ilişkileri, uzak organ metastazları başarıyla gösterilebilir. Leyomiyosarkomlar BT'de intravenöz kontrast madde verilmesi sonrası heterojen paternde boyanan, içerisinde yer yer kavitasyon ve nekroz alanları bulunan, beş cm'den büyük kitleler şeklinde izlenirler. Biz de bu yazıda dev mide leyomiyosarkomu olan hastanın BT bulgularını literatürdeki bulgularla karşılaştırdık.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]