[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 893-895
[ English ]
Dev Mide Leiomyosarkomunda Bt Bulguları
İlkay AKMANGİT, Hatice LAKADAMYALI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, ANKARA

Malign mide tümörlerinin % 1-3'ünü leyomiyosarkomlar oluştururlar. Bilgisayarlı tomografi (BT) ile lezyonun lokalizasyonu, özellikleri, komşu dokular ile olan ilişkileri, uzak organ metastazları başarıyla gösterilebilir. Leyomiyosarkomlar BT'de intravenöz kontrast madde verilmesi sonrası heterojen paternde boyanan, içerisinde yer yer kavitasyon ve nekroz alanları bulunan, beş cm'den büyük kitleler şeklinde izlenirler. Biz de bu yazıda dev mide leyomiyosarkomu olan hastanın BT bulgularını literatürdeki bulgularla karşılaştırdık.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]