[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 896-898
[ English ]
Semptomatik Retrokaval Üreter: Olgu Sunumu
Arslan ARDIÇOĞLU, Veysel YÜZGEÇ, Atilla SEMERCİÖZ, M. Nuri BODAKÇI, Mustafa KANBAY
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, ELAZIĞ

Retrokaval üreter, sağ üreterin vena kava inferiorun arkasından geçtiği ve değişik derecede üreteral basının oluştuğu, ender konjenital bir anomalidir. Görülme sıklığı 1/1500 oranındadır. Etyolojide inferior vena kavanın gelişimsel anomalisinin rol oynadığı bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda, 28 yaşında erkek hastada, semptomatik retrokaval üreterin, klinik teşhis ve tedavisi tartışıldı.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]