[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 857-859
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Konjenital Pes Ekinovarus Patogenezinde Abdüktör Hallusis Kası: Histopatolojik Çalışma
Lokman KARAKURT1, Erhan YILMAZ1, Ömer AYHAN1, Hayreddin YEKELER2, Seyfettin YAHŞİ2, Erhan SERİN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Konjenital Pes Ekinovarus, Patogenez, Abdüktör Hallusis Kası, Fibrozis
Clubfoot, Pathogenesis, Abductor Hallusis Muscle, Fibrosis
Özet
Amaç: Bu çalışmada, konjenital pes ekinovarus olgularındaki abdüktör hallusis kas fibrozisinin histopatolojik olarak araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Komplet subtalar gevşetme sırasında rutin olarak abdüktör hallusis kas eksizyonu yaptığımız 15 ayaktan alınan kas örnekleri Masson trikrom boyası ile boyanıp, kas dokusunda fibrozis araştırıldı.

Bulgular ve Sonuç: Tüm kas dokusu örneklerinde, kasın bağ dokusunda ileri derecede fibrozis saptandı. Konjenital pes ekinovarus patogenezinde abdüktör hallusis kasının da katkısı vardır ve yumuşak doku cerrahisi yapılan olgularda bu kas gevşetilmeli ya da eksize edilmelidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]