[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 857-859
[ Turkish ]
Abductor Hallusis Muscle in The Pathogenesis of Clubfoot: Histopathologic Study
Lokman KARAKURT1, Erhan YILMAZ1, Ömer AYHAN1, Hayreddin YEKELER2, Seyfettin YAHŞİ2, Erhan SERİN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Aim: The aim of this study was to investigate the abductor hallusis muscle fibrosis in clubfoot with histopathological method.

Material and Methods: Fifteen abductor hallusis muscle specimens were removed during the complete subtalar release operation. The muscle specimens were stained with Masson's tricrom and investigated for fibrosis.

Results and Conclusion: Fibrosis were determined in all of the muscle specimens. Abductor hallusis muscle have a role in clubfoot pathogenesis and must be released or removed during the soft tissue surgery of clubfoot.


[ Turkish ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]