[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 4, Sayfa(lar) 910-912
[ English ]
Atak Belirtisi Olarak Mani Tablosuyla Başvuran Bir Multiple Skleroz Olgusu
Tahir YOLDAŞ1, Hızır ULVİ1, Murad ATMACA2, Remzi YİĞİTER1, Nilgün POLAT1, Bülent MÜNGEN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatr Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Multiple Skleroz'lu (MS) hastalarda, hastalığın seyri esnasında sık olarak çeşitli psikiyatrik bozukluklara rastlanılmaktadır. Bunlar majör depresyon ve bipolar bozukluklar şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Bu bozuklukların, sıklıkla MS'in kronik seyri ve kişiyi zamanla sakat bırakan özelliğine sekonder olarak geliştiği kabul edilmektedir. Ayrıca, bazı affektif bozuklukların direkt olarak demiyelinizan lezyonlara bağlı belirtiler olabileceği de iddia edilmektedir. Psikiyatrik bir hastalık öyküsü olmayan, akut mani tablosu ile başvuran ve yapılan incelemeler sonunda, yeni bir MS atağı geçirdiği belirlenen bir olgu sunuldu.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]