[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 3
Deneysel Araştırma
Gebeliğin Son Dönemindeki Sıçanlarda Oksitosin Salgılanmasının Mü ve Kappa Opioid Modülasyonu
Selim KUTLU, Bayram YILMAZ, Süleyman SANDAL, Sinan CANPOLAT, Mete ÖZCAN, Haluk KELEŞTİMUR
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Serebral Asimetri ile Pençe Tercihi Arasındaki İlişkinin Vaskülarizasyon Yönünden Morfometrik Yöntemlerle İncelenmesi
Necip KUTLU, T. Onur BAYAZIT, S. Gülşen GİRAY
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Erişkinlerde Normal ve Çeşitli Tümöral Akciğer Dokularında Epidermal Büyüme Faktör Reseptörlerinin (Egf-R) İmmünohistokimyasal Olarak Gösterilmesi
Gülnur TAKE, Celal ILGAZ, Candan ÖZOĞUL, Deniz ERDOĞAN, Ayşe DURSUN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Diabetes Mellitusda GLUT 4 Proteininin İmmünoblotting Yöntemiyle Gösterilmesi
Yusuf ÖZKAN, Emir DÖNDER, Süleyman SÖKMEN, Nihat DİLSİZ, Orhan POYRAZOĞLU, Gıyaseddin BAYDAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

2,4-D Herbisitinin İleri Jenerasyonlarda Fare Böbrek Enzimleri Üzerine Etkisi
H. Ramazan YILMAZ, Eşref YÜKSEL
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ Polis Okulu’nda Düzenlenen Sigarayı Bırak Kazan Kampanyasına Katılan Öğrencilerin Başarı Durumları
Yasemin AÇIK, Canan GÜLBAYRAK, S. Erhan DEVECİ, A. Tevfik OZAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İdrar Yolu Enfeksiyonlu Çocuklardan İzole Edilen Bakterilerin Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Metin Kaya GÜRGÖZE, Yaşar DOĞAN, Ahmet KİZİRGİL, Zülal AŞÇI TORAMAN, Denizmen AYGÜN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Konjenital Pes Ekinovarus Cerrahi Tedavisinde İnkomplet Gevşetme Endikasyonları
Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, Murat İNCİ, Erhan SERİN, Oktay BELHAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ ELET A.Ş. Kesimhanesinde 1998-2000 Yılları Arasında Kesilen Hayvanlarda Fasciolosis Görülme Sıklığı
Mustafa KAPLAN, Salih KUK, Ahmet KALKAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Talus Tüberkülozu (Olgu Sunumu)
Erhan YILMAZ, Oktay BELHAN
[ Özet ] [ English ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]