[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 796-800
[ English ]
Gebeliğin Son Dönemindeki Sıçanlarda Oksitosin Salgılanmasının Mü ve Kappa Opioid Modülasyonu
Selim KUTLU1, Bayram YILMAZ1, Süleyman SANDAL1, Sinan CANPOLAT1, Mete ÖZCAN2, Haluk KELEŞTİMUR1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Gebeliğin son dönemindeki sıçanlarda opioidlerin serum oksitosin düzeyleri ve nörohipofizdeki noradrenalin konsantrasyonu üzerindeki olası etkilerini saptamak.

Gereç ve Yöntem: 20 günlük gebe sıçanlara µ agonist (morfin), κ antagonist (clocinnamox mesylate), κ agonist (U50,488H) ve κ antagonist (nor-binaltorphimine) opioidler 50 µg/kg/10ml SF dozunda intraserebroven-triküler yolla infüze edildi. Kontrol gurubuna ise 10ml SF verildi. 20 dakika sonra hayvanlar dekapite edildi. Nörohipofiz dokuları çıkarıldı ve noradrenalin konsantrasyonları sıvı kromatografisinde dedekte edildi. Serum oksitosin düzeyi radioimmunoassay ile belirlendi. Sonuçlar tek yönlü varyans analiziyle değerlendirildi.

Bulgular: µ agonist ve k antagonist gurubunda oksitosin değerleri kontrol gurubuyla paralel seyrederken, k agonist gurubu değeri düşük (p<0.05), µ antagonist gurubu değeri ise bariz bir şekilde yüksekti (p<0.01). Nörohipofizdeki noradrenalin ve metabolit düzeylerinde ise kontrol ve deney gurupları arasında farklılık ortaya çıkmadı.

Sonuç: Gebeliğin son dönemindeki sıçanlarda oksitosin nöronları üzerinde nörohipofizeal noradrenerjik transmisyon aracılı olmayan bir endojen µ opioid inhibisyon sözkonusu olabilir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]