[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 833-838
[ English ]
Konjenital Pes Ekinovarus Cerrahi Tedavisinde İnkomplet Gevşetme Endikasyonları
Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, Murat İNCİ, Erhan SERİN, Oktay BELHAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada, sorunlu ayaklarda konjenital pes ekinovarus (PEV) cerrahi tedavisinde inkomplet gevşetmenin iyi bir seçenek olup olmadığının tartışılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bir olgunun 2 ayağına önceden cerrahi yapılmış ve nüks mevcuttu. Bir olguda konjenital bant sendromu, 1 olguda da Epidermolizis Bülloza mevcuttu. Konjenital PEV’li bu 3 olgunun 4 ayağına cilt ve dolaşım sorunlarından kaçınmak için inkomplet gevşetme ameliyatı yaptık.

Bulgular: Simons’un klinik ve radyolojik kriterlerine göre 3 ayakta (%75) başarısız, 1 ayakta (%25) başarılı sonuç bulduk. Napiontek’in klinik değerlendirme kriterlerine göre, tüm ayaklarda ameliyat sonrası 1 derece iyileşme saptandı.

Sonuç: Cilt ve dolaşım sorunu olan olgularda komplet subtalar gevşetme yapılamıyorsa, inkomplet gevşetme yöntemleri tercih edilebilir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]