[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 7-12
[ English ]
Verapamil Hidroklorür İçeren Kontrollü Salım Yapan Bukoadheziv Tablet Formülasyonlarının İn Vivo İncelenmesi
Betül ÖZALP1, Koray ÖZALP2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fırat Tıp Merkezi Eczanesi, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada, verapamilin ilk geçiş etkisinin ortadan kaldırılması ve biyoyararlanımın arttırılabilmesi için geliştirilen kontrollü salım yapan bukkal biyoadheziv tabletlerinin in vivo olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Verapamil içeren bukoadheziv tabletlerin biyoyararlanımı 7 sağlıklı gönüllüde klasik verapamil tableti ile mukayese edilerek incelenmiştir.

Bulgular: Bukkal uygulamada oral yola göre biyoyararlanımın 1.3 kat arttığı ilk geçiş etkisinin büyük ölçüde ortadan kalkabileceği, bukoadheziv tablet kullanımı ile kalbin diastolik fonksiyonlarının olumlu yönde etkilendiği, sistolik fonksiyonların etkilenmediği bulunmuştur.

Sonuç: Kontrollü salım yapan verapamil hidroklorür içeren bukkal biyoadheziv tabletler tedavide alternatif olabilir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]