[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 29-33
[ English ]
Elazığ Devlet Hastanesi Aile Planlaması Polikliniğine İsteğe Bağlı Düşük Yapmak İçin Başvuran Kadınlar ve Eşlerinin Aile Planlaması ve İsteğe Bağlı Düşük Hakkındaki Bilgi, Tutum, Davranışları
Leyla GÜNGÖR1, Yasemin AÇIK1, M. Yüksel GÜNGÖR2, A. Ferdane OĞUZÖNCÜL1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, ELAZIĞ
2İl Sağlık Müd. Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışma; Elazığ Devlet Hastanesi Aile Planlaması Polikliniğine (EDHAPP) isteğe bağlı düşük yapmak için başvuran kadınların ve eşlerinin, aile planlaması (AP) ve düşük hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve yöntem: 196 erkek, 196 kadın araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin elde edilmesinde anket yöntemi ve istatistiksel analizlerde X2 kullanılmıştır.

Bulgular: Kadınların %46.4'ü, erkeklerin %29.6'sı AP hizmetlerinin sağlık ocaklarından alınabileceğini belirtmişlerdir. Kadınlar ve erkekler korunma yöntemlerinden en fazla RİA'yı, hapı, kondomu ve geri çekmeyi bildiklerini ifade etmişlerdir. Kadınların ortalama istemli düşük sayısı 1.7±1.1'dir. Erkeklerin %36.7'si, kadınların %26.5'i, isteğe bağlı düşüğü bir AP yöntemi olarak tanımlamıştır. Kadınların %24.5'i, erkeklerin %17.9'u istemli düşüğün yasaklanması gerektiğini ifade etmiştir. Düşük sonrası kadınların %89.8'i herhangi bir AP yöntemini almış ve en fazla tercih edilen yöntem %54.6 ile RİA olmuştur. %56.6'sı istemli düşükten 10 gün sonra kontrole gelmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak, EDHAPP'ne istemli düşük yapmak için başvuran kadınlar ve eşleri AP yöntemlerini önemli düzeyde bilmişlerdir. Bunun yanı sıra istemli düşüğe de yüksek oranlarda başvurmuşlardır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]