[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 54-56
[ English ]
Bir Olgu Nedeni ile Down Sendromu ve Anteromedial Herni Birlikteliği
Mehmet KILIÇ1, Erdal TAŞKIN1, A. Denizmen AYGÜN1, Ahmet KAZEZ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim AD, ELAZIĞ

Anteromediyal herniler diyafragmanın parasternal ya da retrosternal alandaki defektinden dolayı meydana gelir. Anterior hernilerin çoğu asemptomatiktir ve göğüs radyogramı ile tanı konur. Down sendromu ile birlikte anterior hernilerin ve özelikle anteriomediyal hernilerin nadir görülmesi nedeni ile olgunun sunulması uygun görüldü.

Onyedi aylık, Down sendromu stigmatları bulunan kız hasta öksürük, ateş ve kusma şikayetleri ile getirildi. Fizik muayenede akciğer sesleri belirginleşmiş, yer yer krepitan raller duyuluyordu. Subkostal ve interkostal retraksiyonlar mevcuttu. Sol hemitoraksta barsak sesleri duyuluyordu. Baryum sülfat ile çekilen barsak filminde toraks içinde barsak ansları gözlendi.

Down sendromu ile birlikte çeşitli ek anomaliler görülmektedir. Bu vakalar asemptomatik olsalar bile konjenital diyafragma hernilerininde eşlik edebileceği, benzer olguların bu yönleri ile izlenmeleri gerektiği vurgulandı.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]