[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 17-19
[ English ]
Multiple Skleroz Hastalarında Prokalsitonin Düzeyleri
Handan AKBULUT1, Serpil BULUT2, Fatma KANSIZ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, ELAZIĞ

Amaç: Santral sinir sisteminin demiyelinizan hastalıklarından olan multiple skleroz (MS)'da, bakteriyel infeksiyonların hastalığın alevlenmesine neden olabileceği belirtilmektedir. Prokalsitonin (PCT) belirgin bakteriyel infeksiyonlarda yükselen bir proteindir. Bu çalışmada MS hastalarında prokalsitonin değerlerinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Fırat Tıp Merkezi Multiple Skleroz Polikliniği'nde takip edilen, 17-51 yaşları arası 39 Relapsing-Remitting MS (RR-MS) hastası çalışma kapsamına alındı. Hastaların 13'ü (%33,3) atak dönemindeydi ve 26'sı (%66,7) remisyonda idi. Kontrol grubunu 39 sağlıklı gönüllü oluşturdu. PCT immünoluminometrik assay (İLMA) metodu ile çalışıldı.

Bulgular: MS hastalarında prokalsitonin değerleri 0.29±0.05 ng/mL olarak gözlenirken, kontrol grubunda 0.17±0.06 ng/mL olarak tespit edildi (p>0.05). Atak dönemindeki MS grubunda prokalsitonin düzeyi 0.25±0.05 ng/mL, remisyon döneminde ise 0.31± 0.09 ng/mL olarak tespit edildi (p>0.05) .

Sonuç: Sonuç olarak MS hastalarında gerek remisyon gerekse atak döneminde anlamlı prokalsitonin yüksekliği tespit edilmemiştir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]