[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 65-67
[ English ]
Elin Kaposi Sarkomu: Olgu Sunumu
Lokman KARAKURT1, Rüştü KÖSE2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi AD, ELAZIĞ

Kaposi sarkomunun el tutulumu nadirdir. Klasik Kaposi sarkomu Akdeniz ülkelerindeki yaşlı hastaların tümörüdür. Erkekler çok daha sık etkilenmektedirler. Klinik seyri yavaş olup, hastalar genelde araya giren başka sorunlardan ölebilirler.

75 yaşında bayan hasta, sağ el dorsal yüzde iki ay önce başlayan, mor renkte ağrısız bir lezyonla başvurdu. Hastaya tanı ve tedavi amacı ile eksizyon yapıldı. Patolojik tanı Kaposi sarkomu idi. Takibinin ikinci ayında aynı elin dorsal yüzünün başka yerinde yeni bir lezyon oluştu. Radyoterapi için hasta ileri bir merkeze sevk edildi. Burada eksizyon tedavisi uygulanan hastanın 16 aylık takibinde ikinci nüks görülmedi.

Kaposi sarkomunun küçük ve tek lezyonlarının tedavisinde cerrahi eksizyonla da başarılı sonuçlar alınabilmektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]